top of page
30775f402d08fa56a319.jpg

Ngày 1

Press Coffee Day

“Press Café” là diễn đàn thảo luận về thiết kế và kiến ​​trúc được tổ chức với sự cộng tác của các nhà xuất bản hàng đầu để khám phá các khía cạnh hiện tại của thiết kế, kiến ​​trúc, sức khỏe và quy hoạch đô thị thông qua đối thoại giữa các chuyên gia trong ngành và các nhà báo

Press Coffee Day Gallery

24.11.2023

Hình thức này bao gồm cuộc trò chuyện thân mật giữa các biên tập viên tạp chí và các nhân vật hàng đầu trong thế giới kiến ​​trúc và thiết kế

bottom of page