top of page

ChatGPT & Trí tuệ nhân tạo

24.02.2023

Từ khi được giới thiệu với công chúng, ChatGPT trở thành hiện tượng được bàn tán sôi nổi, bởi khả năng thu thập thông tin và giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn. Những cơ hội và thách thức mà ChatGPT mang lại, cách tận dụng công nghệ này để có những giải pháp tối ưu là những vấn đề chính được bàn luận trong hội thảo, giúp các doanh nghiệp định hình một hướng đi mới trong tương lai. Sự kiện được tổ chức bởi Global Edutainment, với sự góp mặt của các chuyên gia, doanh nhân nổi tiếng từ đa lĩnh vực.

bottom of page