top of page
CHO THUÊ KHÔNG GIAN TRƯNG BÀY NGẮN HẠN KẾT HỢP SỰ KIỆN

Không gian
Trưng bày

Là sự kết hợp:

* Dịch vụ cho thuê không gian trưng bày dài hạn

* Gói Marketing quảng bá thương hiệu: C.space phụ trách tư vấn lập kế hoạch & thực hiện nhằm quảng bá thương hiệu trên những tài nguyên có sẵn của C.space.

image.png
20
Phòng trưng bày
image.png
Marketing online
image.png
50
Gian trưng bày
image.png
Sự kiện / Tài Trợ
image.png

C.space tập trung tổ chức các sự kiện:

* Là điểm đến để cộng đồng thiết kế đa ngành tới cập nhật, học hỏi, giao lưu và kết nối.

* Là nơi các nhà cung cấp vật liệu nội thất giới thiệu sản phẩm mới & giải pháp mới.

C.space sẽ mang đến những yếu tố hiện đại, mới mẻ của ngành tại Việt Nam thông qua vấn đề mới, kiến thức mới, xu hướng mới; đồng thời mang đến sự kết nối, giao thoa giữa các yếu tố thiết kế khác nhau.

NỘI DUNG SỰ KIỆN
316960932_121021430813835_6888696618118787745_n.jpg
Sự kiện hướng dẫn thị trường

Sự kiện hướng dẫn thị trường (Market Educate) của các thương hiệu vật liệu thông qua các hoạt động giới thiệu giải pháp về vật liệu mới mẻ, độc đáo và giàu giá trị tới cộng đồng thiết kế

Sự kiện hướng dẫn thị trường
317706529_125380967044548_1883272353944307479_n.jpg
Sự kiện kết nối

Sự kiện kết nối, trao đổi và quảng bá hiệu quả cho cộng đồng thiết kế đa ngành thông qua các hoạt động giàu giá trị chất xám

Sự kiện kết nối, trao đổi và quảng bá
3. Cap nhat thong tin .jpg
Sự kiện xu hướng

Sự kiện cập nhật xu hướng mới nhất của thị trường

Sự kiện cập nhật xu hướng
bottom of page