top of page

AIV DAY 2023

01.04.2023

Ngành diễn hoạ kiến trúc yêu cầu duy trì sự cân bằng giữa hai mặt thẩm mỹ và chức năng, độc đáo nhưng có tính ứng dụng. Khuyến khích các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn để nâng cấp sản phẩm, Archviz in Vietnam chia sẻ những kiến thức từ quy trình model, cách chọn vật liệu,… đến những ví dụ về archviz thực tế, với kinh nghiệm từ những nhà sáng tạo có chuyên môn cao. Sự kiện có sự góp mặt của các đơn vị: 4pixos Studio, Binyan.


bottom of page