top of page

Workshop Kiến Trúc Dự Báo

9:00 - 12:00 ngày 22.12.2022.

Workshop Kiến trúc dự báo là kết quả của chuyến du hành ngược dòng thời gian, nhằm đi tìm bản lai diện mục của nền kiến trúc phương Đông của 2 kiến trúc sư gạo cội trong ngành kiến trúc Việt Nam, KTS. Nguyên Hạnh Nguyên và KTS. Lý Thái Sơn. Sự kiện nhằm công bố Giáo trình Kiến trúc xanh (Blue Mastercourse), "vì một nền kiến trúc dự báo tiên tiến, đậm đà bản sắc phương Đông".

Kiến trúc dự báo, theo KTS. Lý Thái Sơn, là "1 nền Kiến trúc mang tính dự báo, có khả năng đọc vị sự kiện diễn ra trong một Địa điểm xây dựng bất kỳ theo những Chu kỳ thời gian nhất định". Sự kiện và cuốn sách đều góp phần trang bị cho cộng đồng thiết kế những kiến thức nghề nghiệp bổ ích thông qua lý thuyết là những nghiên cứu đối chiếu (comparative studies) và thực hành là những nghiên cứu trường hợp (case studies).

bottom of page