top of page

Hội thảo

29.03.2024

GIRA – THIẾT BỊ ĐIỆN & SMART HOME HÀNG ĐẦU CHÂU ÂU

10.03 - 26.04.2024

ART BY ARCHITECTS - SAIGON O'CLOCK - OPEN CALL

04.10.2023

An toàn điện - Hiểu đúng trước khi quá muộn

27.09.2023

Kiến Đầu Tai 13 Khám phá con đường 5km mỗi ngày qua nhiếp ảnh tĩnh vật

12.05 - 19.05.2023

Tuần lễ “Art by Architects - AbyA”

14 - 24.09.2023

Triển lãm: Olfactory Odyssey - Beyond Perfume

13:30 - 17:30 | Ngày 05.05.2023

Kiếm tiền tử tế & Khách hàng tử tế

01.04.2023

AIV DAY 2023

2:00PM - 5:30PM | Ngày 03.03.2023

How Nature Brings Us Together

24.02.2023

ChatGPT & Trí tuệ nhân tạo

9:00 - 12:00 ngày 11.01.2023

Giải thưởng đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2022.

14:00 - 16:00 ngày 17.02.2023

Giải pháp điện và nước cải tiến - đơn giản - dễ dàng lắp đặt

bottom of page